Материалы к урокам

Дистанционное обучение. Литература

Дистанционное обучение
Видеоуроки
Литература5-11 классы


  5 классhttps://www.youtube.com/watch?v=tQaCnVRDpFw&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=2&t=0shttps://www.youtube.com/watch?v=tQaCnVRDpFw&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=2&t=0shttps://www.youtube.com/watch?v=tQaCnVRDpFw&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=2&t=0shttps://www.youtube.com/watch?v=hTuNInSwj08&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=5https://www.youtube.com/watch?v=rO9XXKPV96s&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=6https://www.youtube.com/watch?v=MYwmef4XGOU&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=7https://www.youtube.com/watch?v=7qURsijDPC0&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=8https://www.youtube.com/watch?v=7qURsijDPC0&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=8https://www.youtube.com/watch?v=NBfQtxZLsp0&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=9https://www.youtube.com/watch?v=33rS2heb708&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=10https://www.youtube.com/watch?v=-G7Xp_zplUU&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=11https://www.youtube.com/watch?v=58QBcGzpaJA&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=12https://www.youtube.com/watch?v=Vad1SI5F4dM&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=13https://www.youtube.com/watch?v=D5xHdbDAm4Y&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=14https://www.youtube.com/watch?v=Df-9Jwsva54&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=15https://www.youtube.com/watch?v=eayGh2P4ejw&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=16https://www.youtube.com/watch?v=_Oxrjk17fxE&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=18&t=0shttps://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=18https://www.youtube.com/watch?v=FtPTQZ-28Gc&list=PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAUPAi3&index=20https://www.youtube.com/watch?v=33rS2heb708&t=30sЛитература. 6 классhttps://www.youtube.com/watch?v=HZXoVqEaxFUhttps://www.youtube.com/watch?v=ic8V0P-D9I0https://www.youtube.com/watch?v=iPU5n49H7jw&list=RDCMUC8VJfY2rcq6Qwx0ySOzJzNQ&start_radio=1&t=6https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-6-klassa/ot-mifa-k-eposu-iliada-gomera-chast-1?block=playerhttps://interneturok.ru/subject/literatura/class/6https://www.youtube.com/watch?v=e6xo7Agf-pU&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=2&t=0shttps://www.youtube.com/watch?v=Hz0I-mGhhP8&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=2https://www.youtube.com/watch?v=fT1xrZM3BdU&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=3https://www.youtube.com/watch?v=75tQSxtn0nA&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=4https://www.youtube.com/watch?v=eqBVJdZcMkc&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=5https://www.youtube.com/watch?v=0DpvVPLl0sg&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=6https://www.youtube.com/watch?v=NDAFxvNgL-s&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=7https://www.youtube.com/watch?v=K7ZouT2yXJU&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=8https://www.youtube.com/watch?v=DZAAURU4PNI&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=9https://www.youtube.com/watch?v=FPlv3NQEt0w&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=10https://www.youtube.com/watch?v=V8RWMaw_Id8&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=11https://www.youtube.com/watch?v=2k55F2z-jUk&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=12https://www.youtube.com/watch?v=RSo98eF4tyshttps://www.youtube.com/watch?v=n605R-d7B3E&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=14https://www.youtube.com/watch?v=b2ZinEn5O8U&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=15https://www.youtube.com/watch?v=qjJNKeX3FNs&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=16https://www.youtube.com/watch?v=BRVcTRfS8m4&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=17https://www.youtube.com/watch?v=LafRimk3YlI&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=18https://www.youtube.com/watch?v=i-n5X11QZow&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=19https://www.youtube.com/watch?v=SFRow7M9Rj0&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=20https://www.youtube.com/watch?v=ic8V0P-D9I0&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=21https://www.youtube.com/watch?v=zF3pl0tJTLU&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=22https://www.youtube.com/watch?v=DtURWPv2ZYo&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=23https://www.youtube.com/watch?v=iPU5n49H7jw&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=24https://www.youtube.com/watch?v=C2bJZ8-t9-U&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=25https://www.youtube.com/watch?v=HZXoVqEaxFU&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=26https://www.youtube.com/watch?v=W588cFDiKJ4&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=27https://www.youtube.com/watch?v=o3FMD4qXsxA&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=28https://www.youtube.com/watch?v=rpKYx3SrfXs&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=29https://www.youtube.com/watch?v=rpKYx3SrfXs&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=29https://www.youtube.com/watch?v=vO-9Sl8kI2w&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=33https://www.youtube.com/watch?v=16-3p5g9a_A&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=34https://www.youtube.com/watch?v=QPlEocr9rpY&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=35https://www.youtube.com/watch?v=4kih6RYJazQ&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=36https://www.youtube.com/watch?v=1dgcSE8452Y&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=37https://www.youtube.com/watch?v=rCyv6ZqxDGk&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=38https://www.youtube.com/watch?v=WtHYQBj3kyU&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=39https://www.youtube.com/watch?v=YQoCz7Do8-c&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=40https://www.youtube.com/watch?v=_cEXhp5lRPg&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=41https://www.youtube.com/watch?v=niqHyi4NT8s&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=42https://www.youtube.com/watch?v=SD1s7xNnN6g&list=PLvtJKssE5NricTeY_TzC-j-Gvk8efWA33&index=43
Литература. 7  классhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjdtbYyr0YzE_-A6AKkCZVc  (41 видеоурок)https://interneturok.ru/subject/literatura/class/7
Литература. 8  классhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjGcXT20L6Fj_wR-tBmLCuY (51 видеоурок)https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8
Литература. 9  классhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf (73 видео)https://interneturok.ru/subject/literatura/class/9
Литература. 10  классhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLmJNsUsH3IlZuOx9HBInBoWf9mxEbtYKA ( 71видео)https://interneturok.ru/subject/literatura/class/10?section=9
Литература. 11  классhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLVWWV-PZG0aU6RRd0vU_m1tf_6qA3Zkzx (37 видео)https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/vvedenie/vvedenie-istoricheskaya-i-kulturnaya-situatsiya-osnovnye-sobytiya-kulturnoy-zhizni-rossii-narodnichestvo?block=content